Make your own free website on Tripod.com

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ZAINAB (1)     Kota Bharu, Kelantan, Malaysia

Main | Map | Gallery | History | News

The Organic Farm Project

Introduction, Objective and Workforce| Pengenalan, Objektif Dan Ahli Jawatankuasa

Types of crops for the project | Jenis Tanaman Untuk Projek

Natural Pest Management | Pengawalan Perosak Secara Semulajadi

Preparations | Kerja Untuk Persediaan

The Harvest | Hasil Tanaman