Make your own free website on Tripod.com

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ZAINAB (1)     Kota Bharu, Kelantan, Malaysia

Main | Map | Gallery | History | News

KERTAS  MASA  BENTUK SOALAN  BIL. SOALAN  BIL. SOALAN YANG PERLU DIJAWAB  MARKAH 
  1  1 JAM  OBJEKTIF (ANEKA PILIHAN)       30  SEMUA  40% 
OBJEKTIF (ANEKA PELENGKAP)       10 
2 JAM  BAHAGIAN A STRUKTUR       5-8  SEMUA  50% 
BAHAGIAN B ESEI        4 
1 JAM  AMALI      2-3  SEMUA  10%