Make your own free website on Tripod.com

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ZAINAB (1)     Kota Bharu, Kelantan, Malaysia

Main | Map | Gallery | History | News

Kelemahan dan kesilapan biasa yang dilakukan oleh pelajar.
   

 

1. Ejaan istilah-istilah penting tidak tepat.

Contoh :       Betul                                                     Salah

                    Ameba                                                 Amoeba

                    Serebelum                                            Serebellum

                    Vakuol mengecut                                  Valuol pengecut

                    Injab sabit                                             Injab bulan sabit

                    Progesteron                                           Progestron

                    Corong Tullgren                                    Corong Tullegren

 

2. Penggunaan istilah, perkataan atau kata kunci yang salah.

Contoh :       Betul                                                     Salah

                    Campuran beberapa titis                        Ujian mengunakan larutan iodin


                    larutan iodin ke dalam larutan kanji

                    Larutan bertukar kepada warna biru       Menunjukkan keputusan positif

                    Peringkat interfasa                                  Peringkat rehat

 

3. Takrifkan/Definisikan Biologi tidak lengkap.

Contoh :       1) Huraikan maksud "keperluan oksigen biokimia (BOD)

                         Betul


                         Kuantiti oksigen yang diperlukan olhe mikrooganisma untuk menguraikan
                         bahan organik dalam sampel air.

                         Salah
                         Kuantiti oksigen yang diperlukan oleh ogranisma untuk respirasi.

                    2) Apakah yang dimaksudkan dengan keadaan optimum bagi tindakbalas
                        enzim?

                         Betul
                         Keadaan di mana enzim dapat bertindak dengan paling baik.

                         Salah
                         Suhu 37 C ialah suhu optimum bagi tindakbalas enzim.

                    3) ....... maksud otot berantagonis?

                         Betul
                         Otot-otot berpasangan dan bertindak secara berlawanan ( secara umum ).

                         Salah
                         Otot bisep mengecut dan otot trisep mengendur atau sebaliknya ( khusus ).
 
                    4) ....... maksud alel?

                         Betul
                         Satu daripada sepasang gen di lokus yang sama pada kromosom homolog.

                         Salah
                         Sepasang gen di lokus yang sama.

4. Penggunaan simbol tidak dibenarkan. ( dalam soalan struktur )

Contoh :       Betul                                                    Salah

                    Sulfur dioksida                                     SO2

                    Nitrogen oksida                                   NO2

                    Karbon dioksida                                  CO2

                    Oksigen                                                 O2

5. Kiraan tidak menunjukkan langkah atau menyatakan unit.

Contoh :       Betul

                    Langkah kiraan - 7.3 kg badan memerlukan 20 g protein.

                    Jawapan beserta unit betul - 1 kg badan memerlukan 2.7g/kg.

                    Salah

                      1    x 20
                     7.3

6. Makanisme-makanisme biologi tidak lengkap dan tidak mengikut skema.

-Jawapan yang tepat mesti ada fakta/kesan diikuti dengan penerangan.

Contoh :       1) Betul


                     Fakta : Selepas 40 min, aras gula darah menurun,
                     Penerangan : insulin menukarkan glukosa berlebihan ke glikogen.
                     Salah
                     Aras gula menurun.

                     2) Betul
                     Kesan : Pembalakan yang dijalankan secara berleluasa menyebabkan
                     Penerangan : hakisan tanah/banjir kilat.
                     Salah
                     Aktiviti tidak terancang seperti membalak akan merosakkan tanah.

                     3) Betul
                     Kesan : Penipisan lapisan ozon akan menyebabkan perubahan musim
                     Penerangan : kenaikan suhu bumi
                     Salah
                     Penipisan lapisan ozon menyebabkan suhu meningkat.
 

7. Ulasan / huraian eksperimen yang tidak terperinci.

Contoh : Membandingkan tahap pencemaran air dari empat sumber.


               a) Contoh sampel yang tidak tepat : air longkang, air paip, air sungai, air suling
                   Betul : air longkang, air paip, air sungai, air perigi dan air suling sebagai kawalan.

               b) Arahan tidak jelas : sampel air diisi ke dalam botol dan dilabel A, B, C, D.
                   Betul : Diisi ke dalam botol tidak berwarna, berpenutup dan berlabel.

               c) Urutan arahan yang tidak lengkap : tiada jadual

               d) Kesimpulan yang terlalu umum. Contohnya : didapati botol D metilena biru lebih
                   cepat melunturkan warna.
                   Betul : Semakin cepat masa pelunturan warna metillena biru menunjukkan
                   oksigen adalah rendah.

Betul

1. Mesti ada langkah eksperimen yang terperinci bersama-sama dengan radas yang
    digunakan.

2. Mesti ada jadual yang diisi dengan parameter yang berkaitan.

3. Tuliskan pemerhatian yang dijangkakan / kesimpulan.

4. Catatkan langkah berjaga-jaga.