Make your own free website on Tripod.com

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ZAINAB (1)     Kota Bharu, Kelantan, Malaysia

Main | Map | Gallery | History | News

 

JADUAL ANALISIS SOALAN PEPERIKSAAN SPM BIOLOGI KBSM

 
 
T
    KERTAS 1 KERTAS 2   KERTAS 3
I
  BAB
95
96
97
 
95
 
96
 
97
95
96
97
N
   
O
O
O
S
E
S
E
S
E
A
A
A
G
                           
    1. Struktur dan fungsi 
    bahagian sel. 
                       
    2.Proses  
   pengangkutan  
   merentasi membran  
   sel. 
1
4
5
           
1
 
1
   1 3. Organisasi sel. 
 
 
1
                   
    4. Pembahagian sel. 
 
 
2
1
1
     
1
 1/2
     
    1. Gizi 
 
1
1
     
1
           
    2. Enzim 
 
1
1
               
1
 
    3. Pencernaan makanan 
 
1
           
1
       
 
2
4. Penyerapan dan  
    penyimpanan.
2
                     
    5.Keperluan nutrien  
   dalam tumbuhan.
1
                     
    6. Fotosintesis 
 
 
1
1
         
1
     
    7. Nutrisi dan teknologi 
    makanan.
1
                     
    1. Respirasi dan pembe- 
    basan tenaga
1
2
1
1
               
 
3
2. Respirasi pada organis- 
    ma dalam keadaan  
    berbeza.
1
                     
4
                         
    1.Kepelbagaian  
  organisma 
2
     1/2                
    2. Ekosistem 
 
                       
 
4
3. Populasi 
 
2
 
1
 1/2      
1
1/2       
    4. Pengkolonian 
 
1
3
            1/2      
    5. Saling tindak antara  
    organisma.
1
1
1
                 
    1.Kualiti alam sekitar 
 
                       
    2. Pembangunan 
 
       1/2                
 
5
                         
    3. Pencemaran 
 
 
2
1
 1/2      
1
       
    4. Kawalan dan  
   perlindungan 
   kualiti alam sekitar
                       
    1. Kelihatan fizik dan  
    kebersihan diri.
1
1
   
1
             
 
6
2. Kesihatan mental 
 
                       
    3. Kesihatan komuniti 
 
                       
    1. Masalah kesihatan se- 
    dunia
 
1
1
 
1
             
 
7
                       
    2. Kawalan dan pengeka-  
    lan kesihatan sejagat
1
 
1
                 
   
JUMLAH
                       
    1. Darah manusia dan 
    fungsinya
1
                     
    2. Peredaran darah 
 
     
1
               
 
8
3. Sistem limfa 
 
                       
    4.Homeostosis 
 
 
1
2
1
               
    5. Pengangkutan dalam 
    tumbuhan.
1
2
2
   
1
           
    1. Sistem sokongan 
 
2
2
3
1
             
1
    2. Kondinasi saraf 
 
 
1
2
   
1
           
 
9
                         
    3. Kondinasi kimia 
 
2
 
1
   
1
           
    4. Gerak balas tumbuhan 
 
   
1
                 
    1. Meiosis 
 
4
1
3
                 
    2. Perubahan fisiologi  
    pada sistem pembiakan
         
1
           
    3. Perkembangan 
    pranatal 
 
2
4
                 
 
10
                         
    4. Teknologi berkaitan  
    dengan pembiakan
1
                     
    5. Pembiakan tumbuhan 
 
 
2
1
                 
    6. Teknologi pembiakan  
    aseks
                       
    1. Sejarah ringkas  
    perkembangan genetik
                       
    2. Pengenalan genetik 
 
1
2
3
       
1
 
1
   
    3. Hukum Mendel I & II 
 
2
                     
 
11
                         
    4. Variasi 
 
3
2
                   
    5. Penetuan seks anak  
 
                       
    6. Sumbangan penyelidi-  
    kan genetik kepada 
    masyarakat
                       
    1. Pertumbuhan sebagai 
    proses tidak berbalik
1
                     
    2. Pola pertumbuhan 
    yang menunjukkan  
    lengkungan sigmoid 
 
 
1
                   
 
12
                       
    3. Pertumbuhan pada ma- 
    nusia 
                       
    4. Pola pertumbuhan  
    pada haiwan
2
1
1
                 
    5. Pertumbuhan pada  
    tumbuhan
   
1
       
1
       
    1. Sejarah ringkas  
    perkembangan  
    mikrobiologi
                       
    2. Jenis mikroorganisma 
 
 
1
                   
    3. Faktor yang mempeng- 
    aruhi aktiviti mikroorga- 
    nisma.
                       
    4. Mikroorganisma yang  
    berfaedah.
1
1
1
                 
    5. Mikroorganisma yang 
    berbahaya.
1
 
2
                 
   
JUMLAH