Make your own free website on Tripod.com

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ZAINAB (1)     Kota Bharu, Kelantan, Malaysia

Main | Map | Gallery | History | News

 FORMAT KERTAS MATA PELAJARAN FIZIK SPM
 
Kertas Masa yang 

diperuntukkan

Bahagian Jenis soalan Bil soalan yang 

perlu dijawab

Markah %
1 1 jam 15 minit Tiada 30 soalan objektif aneka 

pilihan (pilih 1 jawapan 

daripada A, B, C dan D) 

10 soalan objektif aneka 

pelengkap (pilih 1 kombinasi jawapan daripada 4 kombinasi)

Semua 40 40
2 2 jam 30 minit A 5 hingga 8 soalan struktur Semua soalan 60 50
    B 4 soalan esei Pilih mana-mana 2 soalan 40  
3 1 jam 45 minit Tiada 2 atau 3 soalan Semua soalan 30 

hingga 

40 

10