Make your own free website on Tripod.com

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ZAINAB (1)     Kota Bharu, Kelantan, Malaysia

Main | Map | Gallery | History | News

Format Kertas Mata Pelajaran kimia
 

Kertas Masa Bahagian/Bentuk  
soalan
Bilangan soalan Peratus %
 

1

1 jam 15 minit Objektif aneka 
pilihan 

Objektif aneka  
pelengkap

30
 

10  

40 

 
 
 

2 2 jam 30 minit Struktur 

Esei

5-8 

2

30 

20

3 1 jam 45 minit Amali 2-3 10