Make your own free website on Tripod.com

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ZAINAB (1)     Kota Bharu, Kelantan, Malaysia

Main | Map | Gallery | History | News

Bab
1995
1996
1997
 
Kestas 1
Kertas 2
Kertas 3
Kestas 1
Kertas 2
Kertas 3
Kertas 1
Kertas 2
Kertas 3
 
Obj
S
E
Amali
Obj
S
E
Amali
Obj
S
E
Amali
T
1. Jirim
6
 
 
2
1
   
5
 
 
I
N
2. Jadual Berkala 
dan Struktur Atom
 
   
1
     
6
11/2
   
G
3. Ikatan kimia
4
 
5
 
1
 
3
1/8
   
K
4. Elektrokimia    
1
 
1
1
 
2
 
1
 
A
5. Asid Dan Bes
2
 
3
     
3
11/8
   
T
A
6. Petroleum dan 
Hidrokarbon
3
1
 
 
3
 
1
 
1
     
N
  1. 7.Bahan Buatan
       Dalam Industri
4
     
3
     
1
     
4
8. Bahan Kimia untuk Pertanian
2
1
   
3
     
1
     
T
9. Garam
5
 
5
1
 
1
4
 
1
1
I
N
10. Pengoksidaan dan  
Penurunan
5
1
   
5
1
 
4
11/4
   
G
K
11. Kadar Tindak Balas 
4
1
   
3
 
1
1
3
 
1
 
A
12. Termokimia
2
1
   
3
1
   
1
1
 
1
T
A
N
13. Alkohol, Asid Organik dan Polimer Semula Jadi 
2
 
1
 
2
1
   
5
     
5
14. Bahan Kimia  
untuk Penggunaan
1
1
   
1
     
1
 
 
  JUMLAH
40
7
4
2
40
7
4
2
40
5
4
2