Make your own free website on Tripod.com

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ZAINAB (1)     Kota Bharu, Kelantan, Malaysia

Main | Map | Gallery | History | News

Rujukan

http://www.chemicalelements.com/ (Jadual Berkala Unsur)

http://smallfry.dmu.ac.uk/chem/periodic/elementi.html (Jadual Berkala Unsur)

http://www-tech.mit.edu/Chemicool/ (Jadual Berkala Unsur)

http://scifun.chem.wisc.edu/chemweek/ozone/ozone.html (Ozone)

http://dbhs.wvusd.k12.ca.us/AtomicStructure.html (Struktur Atom )

http://dbhs.wvusd.k12.ca.us/Redox/Redox.html (Tindak balas Redoks)

http://dbhs.wvusd.k12.ca.us/Mole/Mole.html (Konsep mol)

http://dbhs.wvusd.k12.ca.us/Thermochem/Thermochem.html (Termokimia)