Make your own free website on Tripod.com

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ZAINAB (1)     Kota Bharu, Kelantan, Malaysia

Main | Map | Gallery | History | News

School Song

Sekolah Menengah Zainab

Majulah Sekolah Menengah Zainab
Idaman puteri yang bangsawan
Pelbagai bangsa menjadi pelajarnya
Menimba ilmu pengetahuan.

Kami akan terus belajar
Sampai berjaya
Untuk berbakti pada negara
Nusa dan bangsa.

Di bawah pimpinan yang berdisiplin
Harmoni setiap lapisan
Rukun negara menjadi amalan
Membentuk pekerti yang mulia.

Kami pohon kepada Tuhan
Cucuri Rahmat
Kepada guru serta pelajar
Sekolah kami.