Make your own free website on Tripod.com

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ZAINAB (1)     Kota Bharu, Kelantan, Malaysia

Main | Map | Gallery | History | News

Academic Corner

Kimia   Papers in Malay

Format Kertas Matapelajaran Kimia

Kelemahan Dan Kesilapan Pelajar

Teknik Menjawab Soalan Esei

Contoh Menjawab Soalan Esei

Persamaan Kimia Penting Untuk Ting. 4

Kimia - Anilisis Soalan

Rujukan Lanjut

Chemistry   Papers in English

Introduction To Atmospheric Chemistry

 

Fizik  Papers in Malay

Format Kertas Matapelajaran Fizik

Garis Panduan Untuk Menjawab Soalan Subjektif Kertas 2

Biologi   Papers in Malay

Format Kertas Soalan Biologi

Kemahiran-kemahiran Yang Perlu Diuji Dalam SPM

Aspek-aspek kelemahan Calon

Saranan-saranan Untuk Memperbaiki Kelemahan

Kelemahan & Kesilapan Biasa Yang Dilakukan Oleh Pelajar

Jadual Analisis Soalan Peperiksaan